Era inevitable arribar a El Prat, i coincidint amb la Festa Major del 2007 vam publicar el primer número de Viu El Prat, donant lloc a la nostra tercera revista cultural del Baix Llobregat.